Miserere Nobis

Compositie voor A Capella Koor

Augustus 2023

Inzending voor de compositiewedstrijd van de Utrechtse Studenten Cantorij.

Miserere Nobis is een compositie geinspireerd op het Agnus Dei van de Katholieke missen. Het stuk bestaat uit twee zinnen: ‘Miserere nobis’, wat ‘heb medelijden’ betekent, en ‘Dona nobis pacem’, ofwel ‘geef ons vrede’.

In deze compositie zijn beide zinnen bewust losgemaakt van specifieke termen die suggereren dat het stuk alleen over Christendom gaat. Door specifieke woorden als God of Heer weg te laten is het stuk breder en op verschillende manieren te interpreteren. Zowel religieuze als non-religieuze mensen kunnen zich hierdoor in het stuk vinden.

Het belangrijkste aspect in Miserere Nobis is de smeekbede: heb medelijden en geef ons vrede. Deze smeekbede is aan niemand in het bijzonder en voor iedereen vrij te interpreteren. De focus in deze composities ligt meer bij de harmonie en ‘echt’ samen zingen dan bij complexiteit van noten en ritmes. Met zo min mogelijk tekst wordt geprobeerd het solidaire gevoel te creeren dat we allemaal religie en hoop ervaren, maar op verschillende manieren.Projectduur:
3 weken