Les, begeleiding en coaching

“Tell me, and I forget.
Show me, and I remember.
Involve me, and I understand.”

~ Chinees gezegde ~


Het doorgeven van muziek aan anderen, bijvoorbeeld door middel van lesgeven, is voor mij een belangrijke doelstelling. Jong en oud, muzikale achtergrond of niet: ieder mens heeft baat bij muziek. Niet alleen het luisteren ernaar, maar ook het maken ervan heeft een grote impact op hoe wij ons voelen en op ons energie- en concentratieniveau. Daarom bied ik zowel groepslessen als individuele begeleiding en coaching aan.

De basis van het aanleren van het belang van muziek begint al in onze jongste jaren. In de opvoeding (van ouders, verzorgers, familie, docenten, etc.) krijgt een kind mee wat wel en niet belangrijk is in het leven. De impact en ondersteuning van muziek wordt daarbij jammergenoeg vaak vergeten. Gelukkig krijgt muziek de laatste jaren (o.a. in het onderwijs) steeds meer welverdiende aandacht.

Ook in het werkveld wordt het belang van muziek steeds meer erkend. Denk bijvoorbeeld aan Professor Erik Scherder, die naar aanleiding van zijn onderzoeken het boek ‘Singing in the brain’ heeft geschreven. Hierin benadrukt hij het belang van (het maken van) muziek, professioneel of zomaar, en de invloed daarvan op ons brein. En Professor Hans Jekel, die de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn oprichtte. Hij stelde vast dat hij muziek als nieuwe methode wil inzetten binnen de gezondheidszorg, bijvoorbeeld omdat muziek ervoor zorgt dat patiënten minder stress en angst ervaren.


Genoeg redenen dus, om je als mens met muziek bezig te houden!
Als muzikant en componist zie ik het dan ook als mij missie om bij te dragen aan het verspreiden van muziek (en de werking ervan). Tijdens mijn muzieklessen ligt de focus op verschillende punten:

  • Het leren van een muzikale basis: ritme, melodie, harmonie
  • Het zelf maken van muziek, zowel met lichaam als met instrumenten
  • Componeren: het zelf schrijven van muziek
  • Muziek en Technologie (denk daarbij aan microfoons, drumcomputers en online muziekprogramma’s)
  • De ervaring en betekenis van muziek

In al mijn lessen laat ik de deelnemer(s) zo veel mogelijk zelf de lessen sturen. Dat betekent dat ik, binnen het lesprogramma, inga op de vragen en behoeften van de deelnemer(s). Hierdoor blijft het lesprogramma flexibel en makkelijk aan te passen op de behoefte van de persoon of groep.


De groepslessen zijn voor verschillende doelgroepen, waaronder scholen, verzorgingstehuizen, buurthuizen en verenigingen. Deze groepslessen bied ik in twee pakketten aan:

Groepslessen

Projectmatige lessen

Voor scholen, verzorgingstehuizen, buurthuizen, verenigingen

Een muziekproject van een aantal weken, bestaande uit één of twee keer per week les. Tijdens dit project krijgt de groep een basis van muziek aangereikt en werken we toe naar een eindopdracht.

Eenmalig project

Voor scholen, verzorgingstehuizen, buurthuizen, verenigingen, bedrijven

Eenmalig project van een aantal uren of dagen. Bij dit project zal de focus op een specifiek aspect binnen muziek liggen om zo dit aspect verder uit te kunnen diepen.


Daarnaast ben ik beschikbaar voor individuele begeleiding en coaching. Volg je muzieklessen en heb je behoefte aan meer theoretische kennis? Of wil je graag samen sparren over je composities? Ik bied de volgende opties aan:

Individuele begeleiding

Muziektheorie

Voor alle leeftijden

Individuele begeleiding waarbij ondersteuning gegeven wordt aan het leren van de muzikale basis, zoals muzikale terminologie, ritmiek en melodisch dictee.

Examenbegeleiding muziekschool

Voor alle leeftijden

Begeleiding voor het (theoretisch) eindexamen van de muziekschool. Samen nemen we de lastige onderdelen door en maken we oefentoetsen om je voor te bereiden op het eindexamen.
Voor diploma’s A, B, C en D. Lestijden zijn bespreekbaar.

Examenbegeleiding MO

Voor scholieren van Middelbaar Onderwijs

Begeleiding voor het eindexamen muziek van het middelbaar onderwijs. Voor het extra doornemen van lastige onderdelen en het maken van oefenexamens. Voor niveau’s vmbo, havo en vwo.

Coaching

Muzikale coaching

Voor alle leeftijden

Coaching op het gebied van muzikaliteit. In deze lessen gaan we verder in op de betekenis van (specifieke) muziek en hoe we deze het beste uit de muziek kunnen halen.

Compositieles en -coaching

Voor alle leeftijden

Voor het leren van de basis van componeren, en voor het voorleggen en bespreken van reeds geschreven composities. Tijdens deze coaching werken we naar het doel om bewust-bekwaam te worden.In goed overleg is er veel mogelijk:
Tijden, duur en frequentie zijn bespreekbaar.
Naast voorgaande muzieklessen ben ik ook bereikbaar voor andere voorstellen.


Zij gingen u voor:

Groep 3 – CBS De Triangel

Bij groep 3 van de triangel heb ik negen lessen verzorgd, verdeeld over negen weken. Als eindopdracht hebben zij zelf geluiden gemaakt (Sound Design) bij een Mister Bean video. Lees meer

Groep 4 – CBS De Triangel

Bij groep 4 van de triangel heb ik vijf lessen verzorgd. De eindopdracht bestond uit het maken van een song door middel van Body Percussion. Lees meer

Groep 6 – CBS De Triangel

Aan groep 6 van de triangel heb ik een lesreeks van vijf weken gegeven, elke week drie kwartier. Als eindopdracht hebben zij zelf een rap geschreven en ‘ingerapt’.
Lees meer


Wat anderen zeggen:

“Thessa zorgt voor een goede balans tussen individuele aandacht en aandacht voor de groep als geheel. De kinderen waren enthousiast en vonden het leuk om nieuwe aspecten van muziek en technologie te leren kennen. Erg leuk!”

Leerkracht CBS De Triangel

De ingestoken tijd en energie reflecteert in Thessa haar lessen. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk en er zit een goede opbouw in de lessen. Daarnaast behoudt ze de goede sfeer in de klas door tijdig in te grijpen. Al met al een erg geslaagde lesreeks.”

Leerkracht CBS De Triangel